Fotogalerie

Na více fotek z dané akce se můžete podívat po rozkliknutí fotky, případně odkazu v textu.

Mikulášská nadílka ve školce 2023

 Letos jsme byli požádání o Mikulášskou návštěvu v naší mateřské školce

3. ročník posezení u cimbálu

15.3.2023

Máme tu pro Vás ohlédnutí za třetím ročníkem posezení u cimbálu 🎻.

Zbytek fotek najdete zde: 

Přivítání prvního prezidenta T. G. Masaryka

28.10.2022

U příležitosti vzniku Československa se chasa zúčastnila přivítaní prvního prezidenta T. G. Masaryka. 

Pouť Žarošice

13.10.2022

Letos se naše chasa poprvé zúčastnila společně s farností poutě v Žarošicích. 


Hody Velké Němčice 2022

13-14.8.2022

Chasa na našich hodech. Někteří v roli stárků, někteří jako chasa. 

Hody Bořetice

31.7.2022

Naše chasa na hodech v Bořeticích.


2. ročník posezení u cimbálu

9.4.2022

Máme tu pro Vás ohlédnutí za druhým ročníkem posezení u cimbálu 🎻.

Zbytek fotek najdete zde: 

Krojovaný ples Přibice

18.9.2021

Po delší době se chasa vydala na ples.

1. Krojový ples Přibice 

Mikulášská nadílka 2021

5.12.2021

I letos stejně jako loňský rok děti ve Velkých Němčicích navštívil Mikuláš naší chasy. S ním samozřejmě i andělé a čerti. 


1. ročník posezení u cimbálu

18.9.2021

V letošním roce jsme pořádali první ročník posezení u cimbálu. 

K poslechu hrála cimbálová muzika Eliška a harmonikář Pavel Vintrlík.

Hody Velké Němčice

6.-8.8.2020

Kompletní album fotek od fotografa zde.

Mikulášská nadílka 2020

5.12.2020

I letos stejně jako loňský rok děti ve Velkých Němčicích navštívil Mikuláš naší chasy. S ním samozřejmě i andělé a čerti. 


Hody Hustopeče

15.8.2020

Hody Velké Němčice

neděle 9.8.2020

Hody Velké Němčice

sobota 8.8.2020

Hody Velké Němčice

pátek 7.8.2020

Tvoření masopustních masek

24. 1. - 28.2. 2020

MASOPUST

Slovo masopust má původ ve spojení “opustit maso” či “upustit od masa”. Nejspíš se jedná o tzv. kalk, tedy doslovný překlad, z románských jazyků. Dokazuje to třeba italský výraz carnevale. Vznikl ze slov carne “maso” a levare “odstranit, odložit” a znamená tedy doslova “maso odlož”. Toto slovo se pak do češtiny dostalo dvakrát, jednou jako překlad - masopust a podruhé jako převzaté slovo - karneval.  Další označení masopustu jsou například "fešank", "ostatky", "voračky", ...

začíná 7. ledna a končí Popeleční středou

Mikulášská nadílka

5. 12. 2019

Letos děti ve Velkých Němčicích navštívil Mikuláš naší chasy. S ním samozřejmě i andělé a čerti. 

Martinské hody

9. 11. 2019

Tento víkend chasa navštívila Martinské hody v Popicích, Boleradicích a Dambořicích. 

V albu fotky z Popic a Boleradic :). 

Folklorní kroužek

Chasa od října 2019 vede každý týden Folklorní kroužek na základní škole ve Velkých Němčicích. V současné době do kroužku chodí 8 žáků. Děti se učí zpívat hodové písničky a kromě tančení polky a valčíku i vrtěnou a verbuňk. Občas nám kroužek zpestří krojovaná návštěva nebo různé ukázky z folklorního prostředí :).

Svatováclavské Hody Pouzdřany

21. 9. 2019

Pouze jedna fotka, ostatní nejsou publikovatelné :) 

Hody Velké Němčice 2019

10.-11. 8. 2019

4. Setkání přátel jižní Moravy

20. 7. 2019

Chlapci z chasy nás reprezentovali na Setkání přátel jižní Moravy

Májová Velké Němčice 2019


11. 5. 2019

V letošním roce se chasa poprvé zúčastnila i průvodu po obci

Velikonoce 2019


21. 4. 2019

Část chasy se vydal na Velikonoční pondělí v krojích

Stárkovský krojovaný ples Velké Bílovice 2019


2. 2. 2019

Krojovaný ples Strachotín 2019


9. 2. 2019

XX. Krojový ples Hustopeče 2019


18. 1. 2019


Před založením chasy


Pár fotek ještě před tím, než jsme založili chasu. V kroji jsme navštívili například hody v Moutnicích nebo Setkání přátel Jižní Moravy.